Γ. Θεοτόκη 61 | 26610 80 902
Σιδάρι | 26630 99 492

Test Κοπώσεως (Ύπτιο Εργομετρικό)

Αποτελεί το πιο σύγχρονο εργόμετρο, συνδυάζει την άσκηση του ποδηλάτου με εξεταστική κλίνη εκτέλεσης υπερηχογραφικών εξετάσεων.