Γ. Θεοτόκη 61 | 26610 80 902
Σιδάρι | 26630 99 492

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Βασική εξέταση για την καταγραφή των δυναμικών κατά τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου και την εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας. Έχει μεγάλο πεδίο εφαρμογής όπως π.χ. σε προ εγχειρητικό έλεγχο, κάρτα υγείας αθλητή, καρδιολογικά περιστατικά κ.λ.π.