Γ. Θεοτόκη 61 | 26610 80 902
Σιδάρι | 26630 99 492

Holter Ρυθμού

Μακρόχρονη συνεχή καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος μέσω μικροσκοπικής φορητής συσκευής. Επιτρέπει την καταγραφή αρρυθμιών και  άλλων συμβάντων καθ’ όλη τη διάρκεια που το φοράει ο εξεταζόμενος. Συνίσταται όταν ο εξεταζόμενος αναφέρει συμπτώματα αίσθησης παλμών, ζαλάδες, συγκοπτικά επεισόδια, στηθάγχη κ.α.