Τα φάρμακα για την Υπέρταση

Η φαρμακευτική αγωγή για την υπέρταση. Οι κύριες ομάδες Αντι-υπερταστικών φαρμάκων Διουρητικά Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της Αγγειοτενσίνης (Αγγειοτασίνης) (α-ΜΕΑ) Ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ (Σαρτάνες) Ανταγωνιστές ασβεστίου (CCB). Πότε γίνεται χρήση των β-αποκλειστών.