Γεωργίου Θεοτόκη 61 | 26610 80 902
Σιδάρι | 26630 99 492

Δημοσίευση της μελέτης GRECCO-19

Δημοσίευση της μελέτης GRECCO-19

Σήμερα δημοσιεύτηκε η Ελληνική μελέτη GRECCO-19 σε συνεργασία με πανεπιστήμια της Ιταλίας, Ισπανίας και Η.Π.Α. σε ένα από τα πιο έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά το JAMA Network Open.

Έδειξε σημαντικό όφελος από τη χορήγηση κολχικίνης ως συμπληρωματική φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με COVID-19 αφού μείωσε σημαντικά το ποσοστό όσων χρειάστηκαν διασωλήνωση.

Δείτε περισσότερα:

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2767593?fbclid=IwAR1knVEUEJ1xcAY8BBJ513KBL05VPtMh5aKEi8Wfr1wchF_TIotzs_HjiTM