Γ. Θεοτόκη 61 | 26610 80 902
Σιδάρι | 26630 99 492

Τα φάρμακα για την Υπέρταση

Η φαρμακευτική αγωγή για την υπέρταση. Οι κύριες ομάδες Αντι-υπερταστικών φαρμάκων Διουρητικά Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της Αγγειοτενσίνης (Αγγειοτασίνης) (α-ΜΕΑ) Ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ (Σαρτάνες) Ανταγωνιστές ασβεστίου (CCB). Πότε γίνεται χρήση των β-αποκλειστών.

Δημοσίευση της μελέτης GRECCO-19

Σήμερα δημοσιεύτηκε η Ελληνική μελέτη GRECCO-19 σε συνεργασία με πανεπιστήμια της Ιταλίας, Ισπανίας και Η.Π.Α. σε ένα από τα πιο έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά το JAMA Network Open.